VERGELIJKING

//

BRANDVEILIGHEID

Inleiding

Brandveiligheid wordt actueel zodra een calamiteit in de vorm van een brand zich voordoet. Of u nu eigenaar, gebruiker, huurder of alleen maar een bezoeker bent. Er zijn diverse wetten, regels en afspraken rondom het thema brandveiligheid. Het bouwbesluit regelt het brandveilig (ver)bouwen en de brandveilige toestand van alle bouwwerken waarbij voor nieuwbouw andere eisen gelden dan voor bestaande bouw. In het nieuwe bouwbesluit 2012 zijn het brandveilig bouwen en het brandveilig gebruiken van bouwwerken in één besluit gevat. Minder regels dus, maar de verantwoordelijkheid blijft. Wie is nu wanneer verantwoordelijk, welke maatregelen kunnen genomen worden en welke technieken zijn voorhanden om het gebouw brandveilig te maken?

Kernwoorden zijn onder andere:

• Adviezen
• Beschermkleding
• Bhv
• Brandblusapparatuur
• Brandmeldinstallaties
• Communicatieapparatuur
• Deuren
• Glas
• Inspecties
• Isolatie
• Keurmerken
• Kozijntypen
• Noodverlichting
• Opleiding en training
• Sprinklers
• Stempels
• Vluchtplannen
• Vluchtwegsignalering
• Wanden