VERGELIJKING

//

INSTALLATIES

Inleiding

Een goede installatie is van essentieel belang voor elke organisatie. Of het nu om scholen, zorginstellingen of kantoorgebouwen gaat: een goed binnenklimaat is onontbeerlijk voor een goed verloop van het leer- of genezingsproces c.q. het functioneren van medewerkers. Luchtzuiverheid, temperatuur, licht, vocht en geluid bepalen in hoge mate het comfort en de kwaliteit van het binnenmilieu en daarmee het welzijn van de gebruikers. Onderzoeken tonen aan dat een gezond binnenklimaat bijdraagt aan het verhogen van de prestaties van de medewerkers en het terugdringen van het ziekteverzuim. Ook heeft een goed binnenklimaat invloed op het energieverbruik.

Kernwoorden zijn onder andere:

• Aanleg
• Advisering
• Conditiemeting
• Duurzame installaties
• Elektrotechniek
• Energiepalen
• Gebouwbeheersysteem
• Klimaatinstallaties
• Koude- en warmte-installaties
Liften
• Normeringen
• Onderhoud
• Warmtepompen
• Zonnepanelen