VERGELIJKING

//

DUURZAAMHEID EN MILIEU

Inleiding

Duurzaamheid is het bestendig omgaan met de hulpbronnen waarmee de welvaart wordt voortgebracht. Grondstoffen kunnen namelijk opraken en zowel de opnamecapaciteit van de atmosfeer als de natuur zelf kent zijn grenzen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is de manier waarop een bedrijf zijn kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu en de sociale context. People, Planet en Profit. Het gebruik en verbruik van grondstoffen en producten kan leiden tot milieuverontreiniging en creëert afval.

Kernwoorden zijn onder andere:

• Afvalartikelen
• Afvalmanagement
• Containers
• Duurzaam bouwen
• Duurzame goederen
• Duurzame grondstoffen
• Duurzame voeding
• Energiemanagement
• Recycling
• Vervoer
• Wet- en regelgeving