VERGELIJKING

//

ONDERHOUD

Inleiding

Onderhoud aan een gebouw is noodzakelijk. Dat vereist van de gebruikers van utiliteitsgebouwen een aantal handelingen, waarbij management, systematiek en voorbereiding noodzakelijk zijn. In de loop van de afgelopen jaren is een scala aan instrumentaria gevormd die de conditie van een gebouw bepalen, vastleggen en aan de hand van de gegevens die deze opleveren de basis vormen voor een meerjarenonderhoudsplan. Het dak, de fundering, de installaties, de verlichting, de riolering, de vloeren, de binnen- en buitenmuren et cetera.

Kernwoorden zijn onder andere:

• Beheersystemen
• Dakonderhoud
• Gebouwonderhoud
• Gevelonderhoud
• Groenonderhoud
• Installatieonderhoud
• Onderhoudsplanningen
• Onkruidbestrijding
• Riolering
• Schoonmaak
• Technisch onderhoud
• Tuinonderhoud
• Verven